• କଲ୍ ସମର୍ଥନ +86 18177299911

ଇତିହାସ

ଆମର ଇତିହାସ

ଗୁଆଙ୍ଗସିର ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପରେ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ independent ାଧୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିଙ୍ଗହାନ୍ ଏକ ଛୋଟ କର୍ମଶାଳାର କଷ୍ଟ, ପଳାୟନର ବନ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଧା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପଛରେ ଗତି ମନ୍ଥର କରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତାକୁ ଫେରି ଆସିଛି | ।ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସ୍ independent ାଧୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଉଦାହରଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍ independent ାଧୀନ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଜିଙ୍ଗହାନ୍ କାଠ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ |ଆଜି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅତୀତକୁ ପୁନର୍ବାର ଚାହିଁବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଜିଙ୍ଗହାନ୍ କିପରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମ ସହିତ କିପରି ଆସିଛି |

2015 - 2020

କଠିନ ବର୍ଷ

 • 2015

  2015 ହେଉଛି ଚାଇନାର ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶର ସମୟ |ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ସାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହି ବର୍ଷରେ ଜିଙ୍ଗହାନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ |ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ, ଜିଙ୍ଗହାନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଆଙ୍ଗସି ନଂ 2 କନଷ୍ଟ୍ରକସନ କୋ, LTD ସହିତ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା, ଯାହାକୁ ଏକ ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ |ଅବଶ୍ୟ, ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲି ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ କ business ଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ |ସହଭାଗୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି |

 • 2016

  ଶ୍ରୀ ସାଇ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ।ସେତେବେଳେ କ clear ଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ରଣନୀତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା।ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ ଯୋଜନା କ’ଣ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ |ଏଥିସହ କେବଳ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ସାଇ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁ understanding ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମି ଛୁଇଁ ନାହାଁନ୍ତି, ତେଣୁ ପଥର ଅନୁଭବ କରି ନଦୀ ପାର ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି।ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ?ସାଂଗଠନିକ ଗଠନ ହେଲା: ବସ୍, ଅନେକ ବିକ୍ରୟ, ପ୍ରଶାସନ (ଏବଂ ଅର୍ଥ) |ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ ସରଳ ଏବଂ ଏହାର କ natural ଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ନାହିଁ |ଦ daily ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବସ୍ ଏବଂ ଅନେକ ବିକ୍ରେତା ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ସହିତ ବୁ to ାମଣା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁ to ାମଣା କରିବାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି |ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କ supervision ଣସି ତଦାରଖ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାଁନ୍ତି।ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବ ସେତେବେଳେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ତେବେ ତୁମେ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ କେଉଁ ପଦବୀ ସହିତ ମେଳ କରିପାରିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ |

 • 2018

  କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ରହିଲା |ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ଏକ ବିକାଶର ଅବରୋଧରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ |ଏହି ସମୟରେ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

2020 - 2022

ବନ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି |

 • 2020

  ନଭେମ୍ବର 16, 2020 ରେ, ଜିଙ୍ଗହାନ୍ କାଠ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ, ଗୁଆଙ୍ଗସିର ଲାଇବିନରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି |ଏବଂ ଲାଇବିନରେ, ଲିଉଜୋ, ଗୁଇଗାଙ୍ଗ, ନାନିଙ୍ଗ, କିଞ୍ଜୋରେ ଏକ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଅଛି |ଦେଶବ୍ୟାପୀ 2800 ରୁ ଅଧିକ ସହରକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ |"ଜିଙ୍ଗହାନ୍" ଏକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍ଗହାନ୍ କଥା ଆସେ, ଆମେ CAI କ’ଣ କହିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା: "ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା କାଠ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଘର ନିର୍ମାଣ କର" |

 • 2021

  ଜୁନ୍ 2021 ରେ, କାରଖାନା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏହାର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ର 53,000 m² |ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧିରେ, ଦ daily ନିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 100,000 ସିଟ୍ ରେ ପହ could ୍ଚି ପାରେ ଏବଂ 200 ବୃତ୍ତିଗତ ପି generation ୀ ଏବଂ ଆର-ଡି କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସିଟ୍ ନବୀକରଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ |ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ, କିଞ୍ଜୋଉରେ ଏକ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ବନ୍ଦର ଗୋଦାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ 31 ନିୟୁତ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​|

 • 2022

  2022 ରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ |କାରଖାନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ 70 ନିୟୁତ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ |କାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର 20% ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ବଜାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |

ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା (3 ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ)

ଆଗାମୀ ତିନିବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରଣନୀତିକୁ ମୂଳ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ରଣନୀତି, ବ techn ଷୟିକ ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ରଣନୀତି, ସୂଚନା ରଣନୀତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ: 100 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ, “ଷ୍ଟାର ହାନ” ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ |ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥିତିକୁ ବ to ାଇବାକୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଏକ କାଠ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେବାକୁ ଜାରି ରଖ |ଶିଳ୍ପରେ ନୂତନ ଅବଦାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ ସଫଳତା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ ବିକାଶ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରଣନୀତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର |